Moet je motiveren leren?

Moet je motiveren leren?

Ik las laatst een artikel over 8 dingen die mensen succesvol maken in het bedrijfsleven. Interessant, zeker, maar er ontbraken er 2, n.l. het hebben van een goede leider en de mate waarin je gemotiveerd bent. En eigenlijk is dat er maar 1, want een goede leider...
Is delegeren genoeg?

Is delegeren genoeg?

De gedachte dat het verstandig is verantwoordelijk-heden te delegeren wordt steeds meer omarmd, zowel in de literatuur over leidinggeven, maar ook in de praktijk komt het steeds meer voor. Op het eerste gezicht een ontwikkeling die, wat mij betreft, toe te juichen is....
Waar zit jouw bedrijf als het om groei gaat?

Waar zit jouw bedrijf als het om groei gaat?

Elk bedrijf is bezig met groei. Groei in resultaat, omvang, etc.  En elke organisatie maakt een evolutie door. Het model van Greiner is één van de meest uitgewerkte ontwikkelingsmodellen die in de literatuur zijn beschreven. Het is inductief ontwikkeld op basis van...
Hoe wantrouwend ben jij?

Hoe wantrouwend ben jij?

Medewerkers die ondanks jouw volledige inzet, het betrekken van mensen bij je beslissingen en je zorgzame gedrag naar die medewerkers, jou argwanend bekijken. Meestal ben je daar zelf de oorzaak van, omdat je hen – vaak onbewust – wantrouwend benadert....