Wat is wijsheid?

Wat is wijsheid?

Als leidinggevende heb je regelmatig een bepaald beeld in je hoofd hoe je het eindresultaat ziet van een dienst, product, intern onderdeel, etc. Wat het precies is maakt niet uit in dit geval.
Soms zonder na te denken over het proces weet je wat het resultaat moet worden. Misschien zelfs in detail maar in ieder geval in grote lijnen.

Nu de rest duidelijk maken wat ik wil.

Dit is vaak een cruciaal punt.
Want geef ik aan hoe ik het precies wil. Geef ik iemand de verantwoordelijkheid om het traject tot een goed einde te brengen? Laat ik de mensen die betrokken zijn bij het traject hun inbreng geven met het risico dat het eindresultaat anders is dan wat ik op dit moment wil? Gooi ik het vooraf in de groep zodat iedereen er zijn/haar zegje over kan doen met het gevolg dat er altijd mensen zijn die het er niet mee eens zijn en er compromissen moeten worden gesloten?

Zo zijn er nog een paar scenario’s te bedenken.

 

Wat is wijsheid?

Er is niet één regel waarmee je alle scenario’s aan kan. Jammer hé?
Ik kan je wel vertellen wat ik veel om me heen zie en zelf heb meegemaakt. Dan kun je het wellicht meenemen in je besluitvorming wanneer je weer voor een soortgelijke keuze staat.

Als je als leidinggevende jouw beeld van het eindresultaat en het proces daar naartoe communiceert als het enige juiste kost het vaak meer moeite om dat resultaat te bereiken.
Want hoe enthousiast je jouw visie ook communiceert en mensen probeert te overtuigen van die visie, het blijft jouw visie. Er zit niets van iemand anders bij. Je moet dus heel duidelijk zijn in wat en hoe je het eindresultaat wilt bereiken. Je moet mensen zien te motiveren, veel controleren, kortom je bent continu betrokken bij het gehele traject. Dat kost veel tijd en energie. Voornamelijk van jou als leidinggevende.

brainstorm sessie

brainstorm sessie

Het andere uiterste heb ik ook meegemaakt. En dat verdiende geen schoonheidsprijs. Vooraf alles met elkaar in een soort brainstorm project bepalen. Er komt dan een traject gebaseerd op consensus uit, waar als je achteraf om een evaluatie vraagt niemand echt achter staat. Het is logisch en ik was bij het geheel betrokken maar daar blijft het bij. Nog los van het feit of het resultaat uiteindelijk ook echt wenselijk is.

 

De waarheid ligt….

Natuurlijk ligt de waarheid in het midden en inderdaad afhankelijk van de situatie in meer of mindere mate.
Persoonlijk vind ik het belangrijk mensen te betrekken bij het proces en soms ook bij de bepaling van het resultaat. Hoewel ik in de meeste gevallen vind dat het resultaat iets is wat de leidinggevende als doel stelt, is het proces om tot dat doel te komen afhankelijk van de betrokkenen. Het is belangrijk om verantwoordelijkheid uit handen te geven en de inbreng van mensen te stimuleren. Je leert er ook van als leidinggevende. Er zijn tenslotte meer wegen naar Rome. Daarbij vinden de meeste mensen het leuk om een stuk ‘eigen inbreng’ te hebben waardoor ze mede eigenaar worden van het resultaat. Het wordt dan ‘ons’ resultaat. Dat motiveert meer dan een leidinggevende die enthousiast zijn of haar idee continu moet verkopen.

 

Ons resultaat

Als je begint als leidinggevende of als je onderdeel bent van het operationele proces ben je snel geneigd jouw resultaat te willen behalen op jouw manier.
Het scheelt tijd, energie en een hoop plezier als je jouw resultaat op ‘onze’ manier weet te behalen.Tijd over

Nu ik dit zo weer opschrijf, merk ik dat ik mezelf voorneem een volgend traject nog meer op deze manier aan te pakken.
Ik vind het namelijk leuk om meer tijd te hebben, mensen te stimuleren en te laten ontwikkelen en plezier in mijn werk te hebben.

Origineel artikel uit 2014