Perspectief in Corona tijd

HET GOEDE IN CORONA TIJD – REFLECTIE

Het lijkt een tegenstelling. Corona met al zijn problemen en gevolgen en iets goeds. Maar als je goed kijkt kan je ook positieve zaken zien. Daar gaat het in dit artikel over.

 

Tijd

Voor verreweg de meeste mensen levert de Corona tijd meer tijd op. Behalve dan voor mensen die in de zorg werken natuurlijk, maar als we die groep even buiten beschouwing laten, dan hebben de meeste mensen meer tijd tot hun beschikking dan ze voor die tijd hadden. Eigenlijk is dat raar, want zowel voor als tijdens de Corona tijd is er voor iedereen 24 uur in een dag, maar toch zullen de meesten van ons dat gevoel hebben. En dat is ook logisch. Doordat er meer thuis wordt gewerkt, spaar je reistijd uit. Er is minder te doen waar je naar toe kunt gaan. Er zijn allerlei beperkingen, die ervoor zorgen dat je meer thuis bent.

Meer tijd zorgt ervoor dat je minder haast hoeft te hebben, meer rust dus. In elk geval in je hoofd.

 

Nadenken, reflectiePerspectief - Personal & Business Improvement

Met meer tijd, minder haast en dus ook minder stress, heb je meer gelegenheid om na te denken. Er is ruimte voor reflectie. Waarschijnlijk is het al lang geleden dat je daaraan toe kwam. Het is nuttig om je eens een aantal zaken af vragen, zoals

 • Vind ik mijn werk eigenlijk leuk?
 • Vind ik de organisatie waar ik werk eigenlijk leuk?
 • Heb ik fijne collega’s?
 • Hoe collegiaal ben ik zelf eigenlijk?
 • Haal ik voldoening uit mijn werk?
 • Hoe is het met mijn privé/zakelijk balans?
 • Word ik geleefd of heb ik de regie over mijn eigen leven zelf in de hand?
 • Ben ik elke dag gemotiveerd voor mijn werk?
 • Ervaar ik voldoende waardering?

Beantwoord deze 9 vragen voor jezelf en wees daar eerlijk in. Waardeer je antwoorden met een cijfer tussen de 1 en de 10. Als een cijfer lager uitvalt dan een 8, denk dan eens na hoe je dat zou willen veranderen en wat je daar zelf aan kan doen. Een 8 wordt gezien als goed, dus alles wat minder is zou verbeterd moeten worden.

Bereken vervolgens het gemiddelde. Is dat gemiddelde cijfer lager dan een 8, dan is er aanleiding om je situatie eens verder onder de loep te nemen. Je zou e.e.a. eens kunnen bespreken met je partner of met een goede vriend of vriendin. Wat zou je willen en kunnen veranderen? Hoe ga je dat doen en wanneer.

 

Perspectief

Bovenstaande aspecten hebben betrekking op je huidige situatie, maar denk ook eens na over je toekomst, op kortere en langere termijn. Beantwoordt dan de volgende vragen voor jezelf:

 • Hoe is mijn toekomstperspectief in mijn werk en ben ik daar tevreden mee (3 jaar)?
 • Hoe is mijn toekomstperspectief in mijn werk en ben ik daar tevreden mee (7 jaar)?
 • Wat is mijn ambitie?
 • Wat maakt mij gelukkig?
 • Wil ik mij nog verder ontwikkelen en wat zijn daarvoor dan de mogelijkheden?

Wees ook bij de beantwoording op deze vragen eerlijk voor jezelf en denk niet in beperkingen maar in mogelijkheden. Denk ook ‘out of the box’.

De beantwoording op deze vragen kan je niet in een cijfer uitdrukken, maar het is wel nuttig om je eigen eerlijke antwoorden op papier te zetten. Leg het dus vast.

Bespreek ook deze zaken met je partner of een goede vriend of vriendin en betrek ook hun input in hoe je verder wil gaan. Want dat is wel de bedoeling. Zie de consequenties onder ogen en doe er wat mee en leg dat ook vast.

 

Veranderen

Perspectief - Personal & Business Improvement

Het kan haast niet anders dan dat bovenstaande vragen en antwoorden leiden tot gewenste veranderingen. Houd dat vast, want voor je het weet zit je weer in de tredmolen van de dagelijkse gang van zaken, gaat het tempo weer omhoog en neemt de druk weer toe.

Laat je directe omgeving weten wat je wil gaan veranderen en vraag hun medewerking om het ook daadwerkelijk te doen.

 

Regie

Als je het bovenstaande proces uitvoert, eerlijk en consequent naar jezelf en naar je omgeving, zal je merken dat het leidt tot een gevoel dat je de regie voert over je eigen leven en dat alleen al voelt goed!

Het is goed voor je zelfvertrouwen en je zelfbewustzijn. En het erover praten maakt het concreet en geeft je meer focus. Dit kun je doen door te “sparren” met iemand die je daar ook nog bij kan helpen. Wil je daar meer over weten neem dan contact met ons op.

 

Joost Siereveld 

Download gratis het
E-Book

“In 7 stappen een effectief team”