Hoe zit het met jouw hersenen?

Nou zul je denken, wel goed. Ik ben niet gek. Dat geloof ik ook niet, maar toch kan het nuttig zijn iets te veranderen in de werking van je hersenen. Dat gaat dan in dit artikel op met name voor leidinggevenden.

 

Waarom?

Dat ga ik je uitleggen.

Eerder dit jaar las ik twee artikelen over leidinggeven vlak achter elkaar. De ene ging over het feit dat onderzoek heeft uitgewezen dat 46% van de Nederlandse werknemers zich niet gehoord voelt door hun management en dat dat zorgt voor een gebrek aan vertrouwen. Het zal duidelijk zijn dat dit zeer demotiverend werkt en niet bevorderlijk is voor productiviteit en resultaat.

Het andere artikel ging over Mindfulness en het bedrijfsleven. Dat klinkt als een tegenstelling. Toch wordt het in een aantal bedrijven al toegepast, weliswaar sinds kort, maar toch. In Amerikaanse bedrijven, maar ook in Nederland. Naast mindfulness wordt er in dit artikel ook gepleit voor ‘onbaatzuchtigheid (selfless) en ‘meelevendheid’ (compassionate)

Pas na enige tijd ging ik me het verband tussen deze twee artikelen realiseren.

 

Gehoord worden

Hoe zit het met jouw hersenen? Personal & Business Improvement

Hoe zit het met jouw hersenen?

Uit het eerste artikel blijkt dat medewerkers gehoord willen worden en als dat niet zo is, ze ongemotiveerd worden en de neiging hebben of minder te presteren dan ze zouden kunnen of te vertrekken naar een andere baan, bij een ander bedrijf.

Dat wil je als organisatie en als manager niet. Er moet dus iets veranderen in het management, in de cultuur. Maar hoe doe je dat in de stressvolle omgeving van een bedrijf met targets en concurrentie. Hierbij wordt het tweede artikel relevant.

 

Mindfulness

De Deen Rasmus Hougaard stelt dat mindfulness je beter in staat stelt je te focussen en dat je zo beter je werk kunt doen.

Maar wat is mindfulness eigenlijk. Een van de meest gangbare definities is:

“mindfulness is een staat van open en bewust aanwezig zijn. Het zonder (voor)oordeel waarnemen wat er in het hier en nu plaatsvindt. Wakker zijn. Niet werken op je automatische piloot of uitgaan van je automatisme”.

Je hebt dus focus nodig om een goede leider te zijn.

We leven in wat je zou kunnen noemen de SAIA-realiteit: Stress, Altijd aan, overlading van Informatie en Afleiding. In het Engels: PAID-reality: Pressure, Always on, Information overload and Distraction.

Om je medewerkers wel te horen, dien je ze aandacht te geven en dat vereist focus. Dat is in de SAIA realiteit niet altijd makkelijk. Een eerste vereiste is dat je het zelf als leidinggevende belangrijk vindt en dat je het zelf wil doen. Je eigen motivatie is hierbij leidend.

Als je volgens het principe van mindfulness met je medewerkers kunt communiceren zullen ze zich zeker gehoord voelen. Hun motivatie zal toenemen met alle positieve gevolgen van dien.Hoe zit het met jouw hersenen? Personal & Business Improvement

Geeft mindfulness alleen een positief resultaat voor je medewerkers? Zeker niet. Het zorgt ook voor rust, evenwichtigheid en ontspanning bij jezelf.

Om mindfulness toe te kunnen passen, dien je jezelf, je hersenen te trainen. Er moet iets in je hersenen gebeuren. Het gaat niet vanzelf. Bij voorkeur samen met je collega leidinggevenden. Want als dit een algemeen geaccepteerde manier van werken en een algemeen geaccepteerde state of mind wordt in jouw organisatie, zorgt dat voor een positieve cultuurverandering. Mindfulness trainingen zijn laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.

 

Is dit genoeg?

Voor de toekomst lijkt dit niet genoeg te zijn. Millenials doen steeds meer hun intrede in ons bedrijfsleven.  Ze kijken anders naar werk dan de generaties voor hen. Het gaat ze er minder om hoe hoog hun salaris is en of ze wel of niet promotie krijgen. Ze willen en betekenisvolle baan, waarin ze zich verbonden voelen met hun managers, collega’s en ondergeschikten.

Uit onderzoek blijkt dat begrippen als onbaatzuchtigheid (selfless) en meelevendheid (Compassionate) dan aan de orde komen. Die begrippen stimuleren de betrokkenheid. In een volgende blog hoop ik hier wat verder op in te kunnen gaan.

 

Wat betekent dit voor leiderschap?

De bottom line is:

Leiders moeten oprecht geïnteresseerd zijn in hun mensen. Ze moeten begrijpen wat hun zwakke en sterke kanten zijn, zodat ze hen kunnen helpen. Ze moeten opkomen voor hun mensen en achter ze te staan. 
Zo helpen wij leidinggevenden in verschillende omgevingen (projectmanagers, lijn managers, Agile trajecten en verandertrajecten) met onder andere dit onderwerp. Kijk hier voor meer informatie.

 

Joost Siereveld

Download gratis het
E-Book

“In 7 stappen een effectief team”