Hoe krijg je positieve medewerkers?

Gevoel en transparantie

In mijn vorige artikel ging het vooral over het verstandelijke aspect van leidinggeven en wel met name over het bewust aandacht geven aan je medewerkers. Een vorm van mindfulness dus.
Het is zeker belangrijk dat dat gebeurt en voor velen is er een behoorlijke omschakeling voor nodig om dat te realiseren.
Maar in datzelfde artikel gaf ik al aan dat bewust aandacht geven tegenwoordig niet meer voldoende is om te komen tot een gemotiveerde werknemer.
Als leidinggevende zul je ook meer met je gevoel moeten werken om tot goede resultaten te komen.

Twee begrippen zijn hierbij aan de orde:Meelevend. Personal & Business Improvement

 • Onbaatzuchtigheid
 • Meelevendheid

 

Onbaatzuchtigheid

Het gaat er bij onbaatzuchtigheid om het belang van de ander centraal te stellen in plaats van dat er in eerste instantie uitgegaan wordt van het eigen belang. In dit geval gaat het er dus om het belang van je medewerker centraal te stellen en dat ook te laten blijken. Door dat te doen laat je je medewerker zien hem of haar belangrijk te vinden, te waarderen. Dat geeft de medewerker een positief gevoel en zal zijn of haar instelling ook positief beïnvloeden. Het werkt alleen als je je eigen instelling ook daadwerkelijk zo eigen maakt. Het moet dus van binnenuit komen. Pas dan is het echt en komt het ook zo over.

Mocht je denken dat dit een moderne en vooruitstrevende manier van denken is, dan kan ik je uit de droom helpen. Bij de traditionele manier van leidinggeven bij de Indianen, staat dit aspect bovenaan en is het uitgangspunt nummer 1 en dat is al honderden jaren zo.

 

Meelevendheid

Bij meelevendheid geef je er blijk van met de ander mee te voelen in situaties die daartoe aanleiding geven. Je doet hierbij aanspraak op je empathisch vermogen. Het is een vorm van compassie en ook dat doe je met je gevoel en niet alleen met je verstand. Het is hierbij van belang dat je je mate van meelevendheid ook aan de ander duidelijk maakt, dat je het laat zien. Je hoeft jezelf er dus niet voor te schamen. Belangrijk is dat je empathisch vermogen goed ontwikkeld is. Bij de een is dat van nature sterker het geval als bij de ander. Het is bij iedereen in potentie aanwezig, maar soms moet het nog verder ontwikkeld worden. Ook hierbij geldt dat het van binnenuit moet komen. Pas dan is het echt en komt het ook zo over.

Dan is er naast bovengenoemde gevoelsaspecten nog een begrip dat bij de moderne manier van leidinggeven belangrijk is en dat is

 

Transparantie

Positieve medewerkers. Personal & Business Improvement

Transparantie geldt voor jezelf als persoon. Wees duidelijk over je eigen ambities, over je eigen drijfveren, over je sterke en minder sterke kanten. Maar zorg ook voor transparantie in de organisatie. Als leidinggevende kan je ervoor zorgen dat het in de rest van de organisatie duidelijk wordt wat jouw afdeling en jouw mensen doen en kunnen. Je kunt er ook voor zorgen dat je dat weet van andere afdelingen en wat daar de competenties van de medewerkers zijn. Als taken, verantwoordelijkheden en competenties door de organisatie heen bekend zijn, kan daar gebruik van gemaakt worden en kom je verder. Het geeft ook je medewerkers ruimte, inzicht en meer mogelijkheden. Het zorgt zeker voor meer betrokkenheid door de hele organisatie heen en tevens bij de individuele medewerker.

 

Bovengenoemde aspecten van leidinggeven zijn gebaseerd op de huidige samenleving en de behoeftes die er bij mensen leven, soms latent aanwezig maar vaak ook duidelijk zichtbaar en merkbaar.
Ze zorgen voor positievere medewerkers en dat wordt ook zo ervaren door klanten, die zich daardoor goed behandeld voelen met alle positieve gevolgen van dien.

 

Bewust aandacht geven

Onbaatzuchtigheid

Meelevendheid

Transparantie

 

Deze 4 aspecten hebben gezamenlijk als effect:

 1. Gemotiveerde medewerkers
 2. Betrokken medewerkers
 3. Positieve werksfeer
 4. Meer initiatieven op de vloer
 5. Een grotere output per medewerker
 6. Binding van de medewerker
 7. Binding van de klant
 8. Meer gebruik maken van de competenties in de organisatie
 9. Een beter resultaat
 10. En last but not least:

Het levert je zelf als leidinggevende meer tijd en energie op. Je hoeft immers niet alles meer zelf te doen, zelf te bedenken, minder te controleren.

Joost Siereveld

Download gratis het
E-Book

“In 7 stappen een effectief team”